Namma Metro Phase 3 Map

RITES tasked with preparing DPR for Metro Phase III BMRCL Presents Bangalore Metro’s 102 km Phase 3 to MoUD The Namma Metro, a third phase in the making Bangalore Metro Phase II | Praja Namma Metro Phase 3 Map | Metro Map Bangalore Landmarks BMIC/NICE/Namma Metro/PRR/STRR/IRR/Others Metro /Mono Routes Suggestions | Praja Bangalore Metro Phase 3 Map | Metro Map Bengaluru | Metro (Namma) | ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ